Về chúng tôi

Mạng lưới kho cao cấp & thông minh ở Đông Nam Á

Mạng lưới kho cao cấp &
thông minh ở Đông Nam Á

Giới thiệu về Cainiao Network

Giới thiệu về
Cainiao Network

Được thành lập vào năm 2013, Cainiao Network (“Cainiao”) là công ty hậu cần thông minh toàn cầu và là công ty hậu cần thành viên hậu cần của Tập đoàn Alibaba. Với cam kết tạo ra giá trị cho khách hàng, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận hợp tác trong lĩnh vực hậu cần nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và trải nghiệm khách hàng cho tất cả các bên tham gia trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi thực hiện sứ mệnh của Alibaba tạo điều kiện cho việc kinh doanh dễ dàng ở bất kỳ nơi đâu thông qua mục tiêu giao hàng đến bất kỳ đâu ở Trung Quốc trong vòng 24 giờ và trên toàn cầu trong vòng 72 giờ.

Eric Xu, Tổng Giám Đốc của Cainiao Smart Hub, chia sẻ “Sứ mệnh cốt lõi của Alibaba luôn là giúp bạn dễ dàng kinh doanh ở bất cứ đâu. Mạng lưới kho thông minh tại khu vực Đông Nam Á đã ra đời nhằm thực hiện chính xác sứ mệnh đó. Thông qua bước đi này, Cainiao đang củng cố cam kết của chúng tôi trong việc giúp định hình ngành kho hậu cần tại Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng điều này có thể thúc đẩy hơn nữa thương mại xuyên biên giới và tăng trưởng thương mại điện tử cho khu vực. Ngoài ra, các thị trường xuất khẩu mạnh sẽ có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng của Cainiao, qua đó sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu xuất khẩu. ”

About us
About us About us
About us
About us About us
About us
About us About us
About us
About us About us
About us